บอร์ดค่าจ้าง เคาะ 10 จังหวัด ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบ 2

ความคืบหน้าการพิจารณาปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้าง หรือไตรภาคี หลังจากใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง ล่าสุดที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 5 เสียง เห็นชอบให้ปรับสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำใหม…