ขยายสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้กับรถเอกชน รถร่วม เรือ บขส.

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เตรียมขยายการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวม 750 บาทต่อคนต่อเดือน ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

โดยขยายให้ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะเอกชน รถร่วม และเรือเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท ได้แก่

  1. รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
  2. รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
  3. รถสองแถวรับจ้าง
  4. เรือโดยสารสาธารณะ

จากเดิมที่ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะได้ 4 ประเภท คือ

  1. รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  2. รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  3. รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
  4. รถไฟ

 ขยายสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้กับรถเอกชน รถร่วม เรือ บขส.

หยุดยาว 6 วันรวด! ครม. เคาะ "วันหยุดพิเศษ" 31 ก.ค. 66 เพิ่มอีก 1 วัน

Food Delivery ปี 66 ซึม เร่งแก้ปัญหา ไม่ตรงปก แพง ส่งช้า ผิด เสียหาย

โดยผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่ต้องการสมัครเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและทำการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปคำพูดจาก เว็บสล็อตแท้

สำหรับรายละเอียดของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ คือ

1.ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน และรถสองแถวรับจ้าง สมัครได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 02 271 8522 ต่อ 3508 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

2.ผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ สมัครได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โทร. 02 233 1311 ต่อ 288 หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

หากผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน จะสามารถเปิดให้บริการรับชำระเงินจากผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด)

You May Also Like

More From Author