กังวล! ส่อเค้าสงครามภูมิภาค หลังระเบิดใหญ่ในอิหร่าน

หลายประเทสรวมถึง สหประชาชาติแสดงความกังวล สงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในฉนวนกาซาขณะนี้ จะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามภูมิภาคจาก 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ทั้งนี้เหตุการณ์แรกคือ…