Waist Trainer 9 inch

Per Page

Showing all 2 results

Waist Trainer 9 Inc (Black)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพุง ลดเอว ต้องการเก็บพุง ลดไขมันช่วงหน้าท้อง ช่วยกระชับสัดส่วน เก็บส่วนเกินบริเวณใต้ราวนมจนถึงสะโพก รีวิวจากลูกกค้า  
1,399 ฿
Quick View

Waist Trainer 9 Inc (Nude)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพุง ลดเอว ต้องการเก็บพุง ลดไขมันช่วงหน้าท้อง ช่วยกระชับสัดส่วน เก็บส่วนเกินบริเวณใต้ราวนมจนถึงสะโพก
1,399 ฿
Quick View