การส่งสินค้า

ส่งฟรี ในประเทศ


เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  1. สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังรับสินค้าเท่านั้น
  2. ลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายค่าส่งกลับเองจำนวนเงิน 80 บาท โดยใส่มาในกล่องตอนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน
  3. เขียนรายละเอียดการเปลี่ยนอย่างชัดเจน ว่าเปลี่ยนจากSize…… เป็นSize พร้อมแนบมาในกล่อง
  4. สินค้าที่ส่งกลับมาเปลี่ยนต้องคงสภาพเดิม ไม่มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้าซึ่งมีสาเหตุมาจากการลอง หรือสวมใส่ สินค้าต้องไม่ฉีกขาด ไม่มีรอยเปื้อน ไม่ซัก ไม่มีกลิ่น
  5. กรณีสินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการผลิตรับเปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 30 วัน ฟรี
  6. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าจะทำการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ข้างต้น ถ้าสินค้าไม่มีปัญหาทางร้านจะทำการจัดส่งตัวใหม่ให้ภายใน 3 วัน

***หมายเหตุ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ “ไม่รับเปลี่ยนสีและเปลี่ยนรุ่นสินค้า” ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางร้าน

CART

X